Udruženje "Kruševački ekološki centar"
Kruševac

Anketa građana o korišćenju bicikla sa predlogom mera o unapređenju bezbednosti biciklista na teritoriji grada Kruševca

Molimo građane Kruševca da budu aktivni učesnici u ovoj anketi i da shodno svojim saznanjima, interesovanjima i raspoloživom vremenu, odgovore na anketom postavljena pitanja. Zahvaljujemo na vašem razumevanju i vašem iskazanom raspoloženju i spremnosti da pomognete u aktivnostima koje su pokrenute na prostoru grada Kruševca u cilju predlaganja održivih mera i unapredjenja bezbednosti biciklista u saobraćaju.

godina
h
Vidi rezultate