Udruženje "Kruševački ekološki centar"
Kruševac

Informacija o objavljivanju javnih poziva

Drage kolege, UNDP, u saradnji sa Ministarstvom zaštite životne sredine, i uz finansijsku podršku Globalnog fonda za životnu sredinu (GEF), raspisao je Javne pozive za dostavljanje Projektnih ideja za Izazov otvorenih podataka i Izazov za inovativna rešenja. U odnosu na uslove za prijavljivanje koji su predstavljeni na regionalnim radionicama, najbitnija izmena je da u ovoj prvoj fazi Izazova za inovativna rešenja – Fazi idejizacije, nije neophodno da zainteresovane strane imaju potpisan sporazum o saradnji sa jedinicom lokalne samouprave na čijoj teritoriji će se projekat realizovati. Ipak, treba imati u vidu da ukoliko zainteresovana strana ima takvu Izjavu o saradnji to će se smatrati dodatnom vrednošću. Takođe, objavićemo dodatni Javni poziv za dostavljanje projektnih ideja i za fizička lica, 15. decembra 2017.g. Sve informacije kao i on-line registraciju sve zainteresovane strane mogu pronaći na internet stranici http://inovacije.klimatskepromene.rs