Udruženje "Kruševački ekološki centar"
Kruševac

„OPSTANAK I ODRŽIVI RAZVOJ RURALNIH ZAJEDNICA U PREDELIMA ZAŠTIĆENE PRIRODE“

Projekat se sufinansira po Javnom konkursu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije za dodelu sredstava za finansiranje/sufinansiranje projekata udruženja u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja u 2020. godini.

Oblast: zaštita životne sredine u oblasti poljoprivrede.

Opšti cilj projekta:

Jačanjem svesti javnosti o značaju razvoja poljoprivrede i ulozi ruralnih zajednica u zaštiti prirode, unaprediti kvalitet života ruralnog stanovništva, očuvati prirodne vrednosti i kvalitet voda reka Rasine i Blatašnice i jezera „Ćelije“, Rasinski okrug.

Specifični ciljevi projekta:

  • Primenom „dobre poljoprivredne prakse“ (GAP) i diverzifikacijom, umanjiti negativne efekte uticaja lokalnih ruralnih zajednica na prirodno okruženje i na kvalitet voda u vodo tokovima slivova i hidro akumulacije „Ćelije“ i unaprediti usluge u ruralnom i eko-turizmu sa podsticanjem „zelene gradnje“.
  • Podići nivo znanja i veština, unaprediti planove upravljanja, zaštite i održivo očuvati prirodne vrednosti i kvalitet voda rečnih slivova i hidro akumulacije „Ćelije“ uz isticanje značaja i uloge lokalnih ruralnih zajednica u zaštiti prirode.
  • Unaprediti odlaganje i deponovanje čvrstog i tečnog komunalnog otpada iz domaćinstava i poljoprivredne proizvodnje uz praćenje tokova otpada na prostorima rečnih slivova reka Rasine i Blatašnice i hidro akumulacije „Ćelije“.
  • Povećati vidljivost, održivost lokalnih ruralnih zajednica i kvalitet života u predelima sa očuvanom i zaštićenom prirodom.