Udruženje "Kruševački ekološki centar"
Kruševac

Vesti

U zelenom okruženju zagrebačkog Parka Ribnjak, 3. juna 2016. održan je prvi Forum CIVINET, kojim je mreža CIVINET Slovenija-Hrvatska-JIE obežila prve tri godine uspešnog delovanja. Na Forumu je učestvovalo 70-ak predstavnika gradova, ministarstava, udruženja, instituta, škola, fakulteta i preduzeća iz Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine te Srbije, koji su imali prilike čuti o projektima održive urbane mobilnosti nekoliko hrvatskih i slovenskih gradova. Čuli su i o dobrim primerima projekata koje su osmislili i sprovode ostali članovi mreže - udruženja, škole i preduzeća. Forum je održan u sklopu Pedalafesta, u organizaciji udruge "Sindikat biciklista".

Udruženje „Kruševački ekološki centar”, u okviru projektnih aktivnosti koje su sufinansirane sredstvima Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije, dana 23. novembara 2015. godine u Klubu „KCK” u Kruševcu, organizovalo je prezentaciju dokumentarnog kratkometražnog filma „Kruševački korzo” autora Miroljuba Nicovića, poznatog kruševačkog novinara. Projekciji dokumentarnog filama iz života Kruševljana, prisustvovale su članice Udruženja „Kolo srpskih sestara u Kruševcu”, članice Udruženja „Društvo za negovanje tradicija Kruševačkog kraja” i članovi Foruma za klimatske promene, saobraćajnu kulturu i urbanu mobilnost gradjana grada Kruševca.

Na poziv Odbora za zaštitu životne sredine Skupštine Republike Srbije, učenici Gimnazije u Kruševcu sa svojom profesoricom, koji su članovi Foruma za klimatske promene, saobraćajnu kulturu i urbanu mobilnost gradjana grada Kruševca, i koordinator projekta Bratislav Poprašić, shodno planiranim projektnim aktivnostima, prisustvovali su Javnom slušanju na sednici odbora za zaštitu životne sredine u Domu Skupštine Republike Srbije. Na javnom služanju predstavljeni su predlozi dva zakona, Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti životne sredine i Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom. Javno slušanje je održano u četvrtak 19. novembra 2015. godine u Maloj sali u Domu Narodne skupštine. Nakon prisustvovanja sednici Odbora za zaštitu životne sredine u Domu Skupštine Republike Srbije, članovi Foruma posetili su biciklističke staze na prostoru Beograda-Savska terasa i biciklističke staze na području Novog Beograda.

Glavni skup Foruma za klimatske promene, saobraćajnu kulturu i mobilnost gradjana Kruševca održan je dana 05.novembara 2015. godine u Klubu „KCK” u Kruševcu. Na osnivanju Foruma aktivno su učestvovali: učenici i profesori Prve tehničke škole-saobraćajni smer u Kruševcu, učenici Gimnazije u Kruševcu, članovi planinarskog društva „Jastrebac” iz Kruševca, profesori sa fakulteta u Republici Srbiji i Republici Srpskoj koji se bave temama iz oblasti urbanog saobraćaja i zaštite životne sredine, stručni radnici Gradske uprave Kruševac, stručni radnici Preduzeća za puteve „Kruševac”, članovi udruženja „KEC” iz Kruševca i predstavnici medija.

Udruženje „Kruševački ekološki centar” u okviru projektnih aktivnosti koje su pokrenute i cilju smanjenja negativnih delovanja urbanog saobraćaja na klimatske promene kroz promociju urbanih mobilnosti gradjana a koje su sufinansirane sredstvima Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije, Ustanovi Centar za osobe sa invaliditetom u Kruševcu, doniralo je bicikl koji je prilagodjen osobama sa posebnim potrebama sa željom da se invalidnim osobama omogući aktivna participacija u težnjama za smanjenje negativnih uticaja urbanog saobraćaja kroz aktivne i održive doprinose u mobilnosti gradjana Kruševca.

Radionice „Urbani saobraćaj i životna sredina” i „ Predlog biciklističkih i šetnih staza u gradu Kruševcu” održane su dana 05.novembara 2015. godine u Klubu „KCK” u Kruševcu. Radionicu „Urbani saobraćaj i životna sredina” vodio je Akademik prof.dr Radomir Biočanin. Cilj radionica bio je upoznavanje učesnika i javnosti grada Kruševa sa problemima u urbanom saobraćaju, prevenstveno negativna delovanja automobila i većih transportnih sredstava sa motorima na unutrašnje sagorevanje na životnu sredinu i zdravlje na prostorima gradova i promocija održivih i neškodljivih vidova urbane mobilnosti gradjana na prostoru Kruševca, Republike Srbije. Radionice pod nazivom „Predlog biciklističkih i šetnih staza u gradu Kruševcu” vodio je Bratislav Poprašić. Cilj ovih radionica bio je upoznavanje učesnika i javnosti grada Kruševca sa predlogom novih funkcionalnih trasa biciklističkih i šetnih staza na urbanom području grada Kruševca. Na radionicama su aktivno učestvovali učenici i profesori Prve tehničke škole-saobraćajni smer u Kruševcu, učenici Gimnazije u Kruševcu, članovi planinarskog društva „Jastrebac” iz Kruševca, profesori sa fakulteta u Republici Srbiji i Republici Srpskoj koji se bave temama iz oblasti urbanog saobraćaja i zaštite životne sredine, stručni radnici koji se bave saobraćajem i saobraćajnom mobilnošću gradjana Kruševca iz Gradske uprave Kruševac, stručni radnici Preduzeća za puteve „Kruševac”, članovi Foruma za saobraćajnu kulturu i mobilnost gradjana Kruševca, članovi udruženja „KEC” iz Kruševca, radnici Kulturnog centra u Kruševcu i predstavnici medija.

Radionice pod nazivom „Kroz Srbiju, peške, lakim korakom” održane su dana 03.novembara 2015. godine u Klubu „KCK” u Kruševcu. Radionice je vodio Branislav Božović- Denis. Cilj radionica bio je promocija urbanih vidova mobilnosti gradjana na prostoru Kruševca, Republike Srbije, korišćenjem organizovanih šetnji, pešačenja, planinarenja. Poseban segment ovih radionica je posvećen EU pešačkim trasama, delovima staza koje vode kroz Srbiju, E4 i E7. Na radionicama su aktivno učestvovali učenici i profesori Gimnazije u Kruševcu, članovi planinarskog društva „Jastrebac” iz Kruševca, stručni radnici koji se bave saobraćajem i saobraćajnom mobilnošću gradjana Kruševca iz Gradske uprave Kruševac, stručni radnici Preduzeća za puteve „Kruševac”, članovi Foruma za saobraćajnu kulturu i mobilnost gradjana Kruševca, članovi udruženja „KEC” iz Kruševca, radnici Kulturnog centra u Kruševcu i predstavnici medija.

Na poziv Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije, na Sajmu ECOFAR koji je održan od 14. do 16. oktobra 2015. godine u Beogradu, Udruženje "Kruševački ekološki centar" je na standu Ministarstva prisutnim posetiocima sajamskih manifestacija i zainteresovanoj javnosti predstavilo projekte:„Povećanjem ekološke mobilnosti u saobraćaju građana Kruševca, ublažimo negativne efekte i usporimo klimatske promene" - projektne aktivnosti se sufinansiraju sredstvima Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije i „Ekološki zdravije i društveno korisnije mobilnosti u saobraćaju građana Kruševca" - projektne aktivnosti se sufinansiraju sredstvima Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Republike Srbije.

5. i 6. oktobra 2015. godine u Beogradu, u hotelu „Metropol” organizovana je dvodnevna konferencija „Dijalog o klimatskim promenama u Srbiji – u susret konferenciji u Parizu 2015”.Konferencija je imala za cilj razmatranje globalnih, regionalnih i nacionalnih pristupa i jačanje partmerstava u rešavanju problema prouzrokovanih klimatskim promenama, u susret Konferenciji država članica Okvirne konferencije UN o promeni klime, 31. novembar -11. decembar 2015. Pariz, Francuska. Na kojoj su aktivno ucestvovali i predstavnici Udruzenja Kruševački ekološki centar iz Kruševca i članovi Foruma za klimatske promene, urbanu mobilnost i saobraćajnu kulturu iz Krusevca.